Av. Sedat AKÇELİK

İstanbul Barosu / 24255

1973 doğumluyum. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1998 mezunuyum. Bir süre Pamukbank T.A.Ş. ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. bünyesinde ticari kredilerin yasal takip ve dava işlerini yürüttüm. Bu çalışmalar sonucunda, bankacılık hukuku, ticaret hukuku, icra ve iflas hukuku alanlarında uzmanlaştım. Ayrıca, iflas hukukunun bir müessesesi olan iflasın ertelenmesi konusunda uygulamanın yerleşmesine katkıda bulundum. Kısa bir süre Telsim Mobil Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. ve Rumeli Telekom A.Ş. bünyesinde Hukuk Müşaviri olarak çalıştım. Akçelik Hukuk Bürosu’nu kurarak 2006 yılından itibaren avukatlık mesleğini serbest olarak icra etmeye başladım. İş Hukuku, Boşanma Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Vergi Hukuku, Ceza Hukuku ve Ticaret Hukuku alanında mesleğimi yetkin bir şekilde icra etmekteyim. Şirket, Vakıf, Site Yönetimi ve Derneklere hukuk danışmanlığı yapmaktayım. Eşimin hekim olması nedeniyle “malpractice” (yaygın söylenişle “malpraktis”), yani “tıbbi kötü uygulama nedeniyle hekimin sorumluluğu” davaları özel uzmanlık alanıma girmekte olup, bu tür davalarda hekim avukatlığı yapmaktayım. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye’deki hukuk işlerini (tanıma ve tenfiz davaları ile diğer hukuki yardımlar) ayrı bir uzmanlık alanı ve çalışma başlığı altında yürütmekteyim. Türk Ceza Hukuku Derneği üyesiyim.